e-Accounting แอปฟรีสำหรับร้านค้า 4.0

         ตอบข้อสงสัยการติดตั้งแอปบนมือถือทุกตัว โทร.086-351-8976

e-Accounting for SMEs ฟรี 2 user ตลอด ไม่มีกำหนดอายุ , เหมาะกับร้านค้าปลีกทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รองรับธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการ ทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจรทั้งการเก็บข้อมูลซื้อขายและค่าใช้จ่าย ได้รายงานเพื่อช่วยการบริหารกิจการได้รวดเร็ว  , ดูรายงานบริหารได้บนมือถือ  ผู้ใช้งานไม่ต้องรู้บัญชี  แต่ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อนำส่งในรูปแบบ DBD e-Filing ได้สะดวก,ใช้งานได้ทั้งบน Smartphone และTablet , ทำงานแบบ hybrid ไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และ ด้วยการdesign การทำงานแบบ Messaging ทำให้ SMEs สามารถเก็บข้อมูลไว้กับกิจการได้เอง ไม่จำเป็นต้องมีไอที , ออกแบบโดยคณะทำงานจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ

e-Accounting for SMEs   ติดตั้งได้รวดเร็ว และใช้งานง่าย
โปรแกรม e-Accounting for SMEs ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดย download จาก playstore  , หากสมาร์ทโฟนเสีย หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่ ก็สามารถย้ายไปใช้เครื่องใหม่ได้ทันที โดยติดตั้ง app ,signin แล้ว sync ข้อมูลจาก office มาเข้าเครื่องได้ทันที ทำให้การขายไม่สะดุด ไม่ต้องรอ IT

ไปออกบูธขายสินค้านอกสถานที่ จะใช้ e-Accounting พิมพ์บิลขาย ได้หรือไม่ ?
ฝ่ายขาย ทำการขายนอกสถานที่ได้ โดยใช้เพียงสมารทโฟน หรือ แทบเล็ท , ทำการขายโดยยิงบาร์โด้ดสินค้า หรือใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบพกพา ก็ได้ , สามารถสั่งพิมพ์บิลขาย ออก printer บลูทูธ ขนาดพกพา ได้สะดวก ,หรือเตรียมพร้อมสำหรับ e-Tax ในอนาคต ,นอกจากนี้ ยังสามารถเก็บพิกัดที่ตั้งของลูกค้า เพื่อใช้กับ google map ในการติดต่อครั้งถัดไปได้สะดวก

คนอื่นจะเห็นข้อมูลของกิจการเราหรือไม่ ?
Solution นี้ พัฒนามาด้วยแนวคิดการออกแบบที่เรียกว่า การทำงานแบบ Messaging  เปรียบเทียบให้เห็นการทำงานนี้ เหมือน บุรุษไปรษณีย์ ทำการส่งจดหมาย (ข้อมูลใส่ซองปิดผนึกไว้) จากมือถือของพนักงานขาย ขึ้น cloud ด้วย crystal cloud server  เพื่อส่งเข้าเครื่องของ SMEs ที่ office  ซึ่งติดตั้งโปรแกรม smartbiz และ robot นั่นเอง เมื่อส่งเสร็จแล้ว crystal server ก็จะลบข้อมูลของท่านออกไป

บางพื้นที่ไม่มี สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่ดี จะทำการขายได้ไม้ ?
โปรแกรม e-Accounting  รองรับการทำงานแบบ hybrid  คือ ในบางพื้นที่ซึ่งไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต , ผู้ใช้งานก็ยังคีย์บิลซื้อ ขายต่อได้ และเมื่อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้ว โปรแกรมก็จะทำการส่งข้อมูลขึ้น cloud server ให้เองอัตโนมัติ  ทำให้ไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

Engine by shopup.com