Digital Accounting คืออะไร?
Digital Accounting คือการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการงานด้านบัญชี เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของนักบัญชีจากที่เคยต้องคีย์ข้อมูลจากเอกสารกองโตมาเป็นการทำงานโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก ทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา การทำงานเป็นแบบ Real Time ไม่ต้องรอเอกสารจากฝ่ายงานอื่นๆ อีกต่อไป ข้อมูลที่ถูกป้อนจะวิ่งตรงสู่ระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การออกงบการเงินและรายงานต่างๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีความแม่นยำ รวมถึงการชำระภาษี และการยื่นงบการเงินแบบออนไลน์

ทำไมต้องเปลี่ยนเป็น Digital Accounting?
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รูปแบบการทำธุรกิจได้เปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบใหม่ ให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภค การทำงานของสำนักงานบัญชีจึงได้มีการยกระดับจากการทำบัญชีแบบดั้งเดิม สู่การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ โดยมีหลากหลายประโยชน์ที่ได้รับ อาทิ

NEXTO ช่วยทำอะไรได้บ้าง?
ปัจจุบันมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สำนักงานบัญชีนำมาใช้อย่างหลากหลายเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยทำงานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เราจึงพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้มีการสร้างโปรแกรมบัญชี on-line คือ

 

 • NEXTO  โปรแกรมบัญชีบนมือถือและ web-based
 • NEXTO-acc  ระบบจัดการบัญชีแบบครบวงจร

 

ทั้งสองโปรแกรมจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแก่ผู้ประกอบการ และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของนักบัญชี

 

NEXTO ช่วยจัดการงานบัญชีได้อย่างสะดวก แม่นยำ ปลอดภัย และประหยัด โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชี
การทำงานประกอบด้วยฟังก์ชันด้านบัญชีที่ครบถ้วน
ทั้งการขาย การซื้อ สต๊อก และการออกรายงานทางการเงิน สามารถแสดงยอดซื้อยอดขายได้ทันที
ออกแบบมาให้ผู้ประกอบการและนักบัญชีใช้งานง่าย

 • สะดวก เพียงมือถือเครื่องเดียวหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทำงานจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ และสะดวกรวดเร็ว
 • แม่นยำ ระบบบัญชีอัตโนมัติ ข้อมูลครบถ้วน ลดข้อผิดพลาด
 • ปลอดภัย มั่นใจด้วยระบบ Cloud ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ปลอดภัยทุกขั้นตอน
 • ประหยัดคุ้มค่าด้วยราคาเบาๆ สำหรับ SMEs

 

NEXTO ออกแบบฟังก์ชันให้ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้ว

 

 • ช่วยเปิดบิล ออกใบแจ้งหนี้  ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี รวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมส่งเอกสารทาง Line | Email | Facebook 
 • บันทึกค่าใช้จ่าย บอกสถานะเอกสาร ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่ายได้อย่างง่ายๆ
 • ช่วยคนทำธุรกิจเก็บเงินได้อย่างเป็นระบบ 
 • ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อที่อยู่อีกต่อไป เพียงพิมพ์เลขทะเบียน 13 หลักของกรมสรรพากร ระบบจะดึงชื่อและที่อยู่จากฐานข้อมูลทันที ประหยัดเวลาคีย์ข้อมูลผู้ขาย-ผู้ซื้อง่ายขึ้น เร็วขึ้น ลดความผิดพลาด
 • ไม่จำเป็นต้องคีย์รายการสินค้า เพียงแค่สแกนบาร์โค้ด
 • พร้อมออกใบหัก ณ ที่จ่ายตามรูปแบบของกรมสรรพากร
 • รายการสต๊อกสินค้าเข้าออกอัตโนมัติ
 • ออกรายงานกำไรขาดทุน ภาษีซื้อขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้บริหารสามารถเรียกดูได้ทันทีที่มีการบันทึก พร้อมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลเปรียบเทียบได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
NEXTO
NEXTO
NEXTO
NEXTO

NEXTO ช่วยยกระดับการทำงานบัญชีให้เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ที่สุด ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสำนักงานบัญชี และบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ผู้มีประสบการณ์อันยาวนานในการสร้างโปรแกรมบัญชี อาทิเช่น Formula ERP Hybrid Cloud ,Winning Hybrid Cloud และ AutoFlight   Hybrid Cloud

ข้อมูลทั้งหมดใน NEXTO จะถูกต่อเชื่อมไปยังโปรแกรมบัญชี NEXTO-acc โดยนักบัญชีไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำ ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องพิมพ์และส่งเอกสารจำนวนมากไปยังนักบัญชี ไม่ต้องรอการจัดทำงบการเงินที่ใช้เวลานาน เราตระหนักถึงความสำคัญของงานบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อการแข่งขันในยุคการทำธุรกิจแบบดิจิทัล

เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างสำนักงานบัญชีดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วไปได้รับข้อมูลทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง รวดเร็วที่สุด
สำนักงานบัญชีที่สนใจทำระบบสำนักงานบัญชีดิจิทัล และผู้ประกอบทั่วไปที่สนใจทดลองใช้งานฟรี ติดต่อเราได้ที่

Engine by shopup.com