Cloud ERP การบริหารจัดการข้อมูลภายในบริษัทผ่าน Cloud

หมวดหมู่: KNOWLEDGE 2

Cloud ERP โซลูชั่นบน Cloud ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจ เชื่อมโยงระบบการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กร  เหมาะกับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ทุกประเภทธุรกิจ

Cloud ERP ของ Crystal Software Group

Secure                    ที่สุดของความปลอดภัยของข้อมูล ด้วย Crystal Robot Security

Data Linkage          เชื่อมต่อข้อมูลทั้งองค์กรไว้ที่เดียว

Scalable                  รองรับการขยายธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด

Cost effective         ลดเวลา-ขั้นตอนการทำงาน

Fast and Flexible    ดำเนินธุรกิจสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบอัพเดตอัตโนมัติ

การเลือก Cloud ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจ

ต้นทุนในการจัดซื้อโปรแกรม

ความสามารถเฉพาะของโปรแกรมที่ต้องการ

รองรับการทำงานของหลายๆ User พร้อมกัน

รองรับได้หลายประเภทธุรกิจ

สามารถทำงานบน Cloud และทำงานบนมือถือได้

เป็นระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

มีบริการเสริม หรือ บริการหลังการขาย

ช่วยประหยัดเวลา ในส่วนของงานที่ต้องทำซ้ำๆ บ่อยๆ

รองรับเรื่องภาษีและ update ตามระเบียบกรมสรรพากร

ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

15 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 252 ครั้ง

Engine by shopup.com