ความสำคัญของระบบ ERP

ERP Software เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปควบคุมกระบวนการทำงานในทุกๆ หน่วยงานขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกที่เกี่ยวข้องเข้ามาสู่ฐานข้อมูลศูนย์กลาง ERP ส่งผลให้ข้อมูลดำเนินงานเชื่อมโยงกันทั้งบริษัท

ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟต์แวร์ ERP  มีดังนี้

1. การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง
2. เทคโนโลยีและการออกแบบ ERP
3. ฟังก์ชั่นของ ERP จะต้องตอบโจทย์และสร้างความสำเร็จ ให้กับ ธุรกิจ
4. การดูแลแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง
5. ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบ ERP

15 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 309 ครั้ง

Engine by shopup.com