FORMULA 366” The Autonomous ERP on cloud

Autonomous ERP คือ ระบบ ERP ที่ทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้บุคลากร ระบบจะเรียนรู้ ปรับตัวตามข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ระบบสามารถตัดสินใจและดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากคน

Autonomous ERP อาศัยเทคโนโลยี AI และ  Machine Learning ในการประมวลผลข้อมูลและตัดสินใจ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถเรียนรู้และปรับตัวจากข้อมูลต่างๆ ที่ระบบได้รวบรวมมา ส่งผลให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ Autonomous ERP มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจ เช่น

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ระบบสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้บุคลากร ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร
  • ปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ: ระบบสามารถเรียนรู้และปรับตัวจากข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ระบบสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: ระบบช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

“FORMULA 366” The Autonomous ERP on cloud   เปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

16 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 385 ครั้ง

Engine by shopup.com